Благодійний фонд «Віра й правда»
phone
  • (0487) 95-68-13
  • (093) 023-58-91
Контакты
Мы в социальных сетях

Волонтери - хто вони (витяг з закону)

http://zakonst.rada.gov.ua/images/gerb.gifЗ А К О Н У К Р А Ї Н И

Про волонтерську діяльність

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 42, ст.435 )

{ Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 5073-VI (
5073-17 ) від 05.07.2012, ВВР, 2013, N 25, ст.252 }


Стаття 7. Волонтери, їх права та обов'язки

1. Волонтер - фізична особа, яка досягла вісімнадцятирічного
віку і здійснює волонтерську діяльність на добровільній та
безоплатній основі.

Волонтерами можуть бути громадяни України, іноземці та особи
без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах,
а також громадяни України віком від шістнадцяти років, якщо вони
здійснюють волонтерську діяльність на території України, за
письмовою згодою одного з батьків (усиновлювачів) або
піклувальника.

2. Волонтери надають волонтерську допомогу на підставі
договору про провадження волонтерської діяльності, укладеного з
волонтерською організацією.

3. Волонтерськими організаціями можуть видаватися посвідчення
волонтера.

4. Волонтер має право на:

належні умови здійснення волонтерської діяльності, зокрема,
отримання повної та достовірної інформації про порядок та умови
здійснення волонтерської діяльності, забезпечення спеціальними
засобами захисту, спорядженням та обладнанням;

забезпечення проведення вакцинації, медичного огляду та інших
лікувально-профілактичних заходів, безпосередньо пов'язаних з
наданням волонтерської допомоги;

обов'язкове страхування відповідно до Закону України "Про
страхування" (
85/96-ВР );

зарахування часу здійснення волонтерської діяльності до
навчально-виробничої практики в разі її здійснення за напрямом, що
відповідає отримуваній спеціальності;

відшкодування витрат, пов'язаних з наданням волонтерської
допомоги, передбачених статтею 11 цього Закону;

інші права, передбачені договором про провадження
волонтерської діяльності та законодавством.

5. Волонтер зобов'язаний:

сумлінно та своєчасно виконувати обов'язки, передбачені
договором про провадження волонтерської діяльності;

у випадках, визначених законодавством, проходити медичний
огляд та надавати довідку про стан здоров'я;

у разі необхідності проходити подальшу підготовку
(перепідготовку);

не допускати дій і вчинків, які можуть негативно вплинути на
репутацію волонтера;

дотримуватися правового режиму інформації з обмеженим
доступом;

відшкодовувати прямі збитки, завдані ним, у разі
одностороннього розірвання ним договору про провадження
волонтерської діяльності, якщо інше не передбачено договором;

відшкодовувати моральну та майнову шкоду, заподіяну внаслідок
здійснення ним волонтерської діяльності, відповідно до закону.

Стаття 12. Фінансування та витрати на забезпечення

волонтерської діяльності

1. Залучення коштів та іншого майна для забезпечення
волонтерської діяльності здійснюється відповідно до законодавства.

2. Волонтерські організації самостійно визначають напрями
використання залучених на забезпечення волонтерської діяльності
коштів та іншого майна, крім випадків цільового надання коштів та
іншого майна фізичними чи юридичними особами для здійснення
конкретного виду волонтерської допомоги.

3. Якщо волонтерська організація не є благодійною
організацією, вона зобов'язана обліковувати кошти та інше майно,
залучені для здійснення волонтерської діяльності, на окремих
балансових рахунках.

Стаття 13. Відповідальність за порушення законодавства у

сфері волонтерської діяльності

1. Волонтери, волонтерські організації, отримувачі
волонтерської допомоги несуть відповідальність відповідно до
закону.


Президент України В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ, 19 квітня 2011 року
N 3236-VI

© 2015 - 2018 Благодійний фонд «Віра й правда» Charitable Foundation «Faith & Truth» | Пожаловаться на содержимое
Создать сайт бесплатно
Сайт создан на платформе UA MarketUA Market